Det är vi som tillverkar radonsugarna Radovac 230 S och Radovac 230 M för den europeiska marknaden. Radovac 230 S är en ersättare för den gamla produkten 224 S. Våra produkter har 2 års funktionsgaranti. Radovac är varumärket (™) för radonsugar tillverkade av oss,

Vi står också för den 2-årsgaranti som tillverkaren Rado Vac AB, som nu upphört, lämnat t.o.m. februari 2015!

Vår ambition är att hålla en mycket hög servicenivå samt att vidareutveckla våra produkter och tjänster så att vi blir både kunden och installatörens bästa val när det gäller utrustning för radonsanering.