Affärsidé

Vi skall vara den ledande tillverkaren av radonsugar. Våra produkter skall vara marknadens bästa avseende radonvärden efter utförd radonsanering. De skall kännetecknas av låg ljudnivå, låg energiförbrukning, enkel installation. De skall också gå att anpassa efter de olika behov som finns  hos slutförbrukarna. Våra produkter skall medföra bra resultat och låg totalkostnad för slutförbrukaren.

Vi skall leda utvecklingen vad avser tekniska innovationer och möjligheter till anpassning mot moderna metoder för övervakning och styrning.

Vi skall ha en god lönsamhet som medger investeringar i ny utveckling för att möta framtida krav på lägre radonnivåer.

Vår adress

Radonvac rv AB
Verkstadsvägen 65
714 36 Kopparberg

Telefon: 0580-13196

Organisationsnummer:
556998-3785